Algemene voorwaarden

Wij hanteren duidelijke voorwaarden.

Dit is zowel goed voor u als goed voor ons.

 

- Geen contractuele verplichting.

- Wij bezorgen alleen aan bedrijven.

- De bezorging vindt plaats op maandag tijdens de kantooruren.

- Is uw bestelling voor donderdag door ons ontvangen dan ontvangt u de maandag daarop uw bestelling.

- Tijdens feestdagen is de levering in overleg. 

- Per maand wordt er gefactureerd. Aan het begin van de nieuwe maand ontvangt u de factuur van de 

   afgelopen maand.

- Een factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

- Levering vindt plaats tot wederopzegging met 1 week opzegtermijn.

- Als ons fruit of een deel hiervan niet aan uw kwaliteitseisen voldoet, zullen wij dit kosteloos

  vervangen bij de volgende levering indien dit binnen een redelijk termijn is aangegeven.

 

Mocht u verder nog vragen hebben neem dan hier contact met ons op.